Master’s Projects

List of potential MSc projects


Implementing Participatory Budgeting Algorithms in Open-Source Voting Systems
Supervisor: Piotr Skowron
Type of project: Implementation


Tools for Automatic Assessment of Voting Methods
Supervisor: Piotr Skowron
Type of project: Implementation


Algorithms for Clustering Voters Based on Their Preferences
Supervisor: Piotr Skowron
Type of project: Implementation


Designing Algorithms for Proportional Rankings of Objects
Supervisor: Piotr Skowron
Type of project: Theory


How to Define Sequential Proportional Approval Voting for Non-Approval Utilities
Supervisor: Piotr Skowron
Type of project: Theory


Reguły wyborów komitetowych jako grupowe miary centralności
Supervisor: Oskar Skibski
Type of project: Theory / Implementation


Analiza miar centralności pod kątem sprawiedliwości
Supervisor: Oskar Skibski
Type of project: Theory


Stworzenie biblioteki do oceny grup cech w algorytmach ML
Supervisor: Oskar Skibski
Type of project: Implementation


Obliczanie równowag Nasha gry Pułkownik Blotto z probabilistycznymi funkcjami zwycięstwa na polach bitew
Supervisor: Marcin Dziubiński
Type of project: Theory/Implementation


Obliczanie równowag Nasha gry Pułkownik Blotto z liniowymi funkcjami kosztów
Supervisor: Marcin Dziubiński
Type of project: Theory/Implementation


Równowagi Nasha gier w ukrywanie i eksploracje, sieci: grafy z jednym cyklem
Supervisor: Marcin Dziubiński
Type of project: Theory/Implementation


Mechanizmy przydziału obrony sieci w scenariuszach z efektami zewnętrznymi
Supervisor: Marcin Dziubiński
Type of project: Theory


Temporal network of scientists
Supervisor: Marcin Waniek
Type of project: Implementation


Hiding from GNN link prediction
Supervisor: Marcin Waniek
Type of project: Implementation


Anomaly detection for hiding
Supervisor: Marcin Waniek
Type of project: Implementation


Hiding using XAI
Supervisor: Marcin Waniek
Type of project: ImplementationList of implemented (or reserved) MSc projects


Implementation of New Algorithms for Participatory Budgeting
Author: Kamil Jankowski, Supervisor: Piotr Skowron


Evaluation of the Voting Methods for Participatory Budgeting with Constraints
Author: Mikołaj Grzebieluch, Supervisor: Piotr Skowron


Tighter Bounds for Proportional Public Decisions
Author: Adrian Górecki, Supervisor: Piotr Skowron


Aksjomatyka Przepływowej Centralności Pośrednictwa
Author: Michał Lange, Supervisor: Oskar Skibski


Obliczanie Grupowej Centralności Łączenia
Author: Mateusz Ładysz, Supervisor: Oskar Skibski


Zastosowanie Miar Centralności w Analizie Szachowej
Author: Michał Leszczyński, Supervisor: Oskar Skibski


Odporne na manipulację mechanizmy lokalizacyjne na grafach z cyklem
Author: Krzysztof Rogowski, Supervisor: Marcin Dziubiński